01.04.2018r. – Wielkanoc

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia: „Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.” Obj. 1,18; Prosimy o złożenie tradycyjnej ofiary świątecznej. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać! Porządek nabożeństw: Jeszcze dziś nabożeństwo główne g. 10:00 Poniedziałek Wielkanocny: 9:00 – nabożeństwo rodzinne, (skarbonki diakonijne). Wszystkich serdecznie zapraszam! Poniedziałek Wielkanocny w […]

Walentynkowe spotkanie – 17.02.2018r.

Posted on Posted in Aktualnosci

  W sobotę 17 lutego odbyło się w naszej parafii walentynkowe spotkanie małżeństw, w którym gośćmi byli Cieszka i Tomek Żółtko. Super spotkanie, na którym oj działo się, gdyż było dużo miłości. Ale po kolei. Ks. Marek Twardzik przywitał wszystkich serdecznie i wprowadzając nas w atmosferę… miłości przytoczył szereg sentencji dotyczących miłości. Następnie Tomek Żółtko, […]

Finał Konkursu Sola Scriptura – 17.03.2017r.

Posted on Posted in Aktualnosci

  W sobotę, 17 marca w Bielsku odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Wysokie 5 miejsce w swojej grupie wiekowej zajął Wiktor Brudny z kl. VI, zaś laureatem został Szymon Kluz, uczeń III klasy gimnazjum. W reformacyjnym konkursie plastycznym na wspaniałym drugim miejscu podium stanęła Jadwiga Choroba z klasy II. Bardzo wysoki poziom […]

Rekolekcje Wielkanocne 2018

Posted on Posted in Aktualnosci

W dniach od 12 do 14 marca w parafii naszej odbywały się rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej. W tym roku dwa dni, czyli 2/3 rekolekcji prowadzili pracownicy Centrum Misji i Ewangelizacji. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach: młodszej i starszej. Ostatni dzień grupa młodsza rywalizowała w konkursie wiedzy biblijnej zaś grupa starsza oglądała film dotyczący […]

Światowy Dzień Modlitwy 2018

Posted on Posted in Aktualnosci

Po raz kolejny pierwszy piątek marca obchodzony był we wszystkich kościołach chrześcijańskich na całym świecie jako Światowy Dzień Modlitwy. Przygotowaniem i opracowaniem liturgii tego szczególnego dnia zajmują się kobiety – w tym roku uczyniły to chrześcijanki z Surinamu. W naszym ciswnickim kościele po raz 7 obchodzony był Światowy Dzień Modlitwy. Podczas nabożeństwa liturgię, która przebiegała […]

30.03.2018r. – Wielki Piątek

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J 3,16; Po kazaniu spowiedź i Komunia Św. Wszystkich serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: Wielki piątek: g. 9:00 i 17:00 (nab. sp-kom.) Wielkanoc: Jutrznia g. 5:00 oraz główne g. 10:00 Poniedziałek Wielkanocny: 9:00 – nabożeństwo rodzinne, […]

25.03.2018r. – Niedziela Palmowa

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J 3,14-15; Dziś po kazaniu Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam. Po nabożeństwie odbędzie się dla seniorów spotkanie i poczęstunek na sali parafialnej. Wszystkich serdecznie zapraszam! Zapraszamy także do nabywania w formie wolnych datków tradycyjnych baranków wielkanocnych […]

11.03.2018r. – IV Niedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia: „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,24 Dziś po kazaniu Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam. Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 18.03.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Jak zwykle w czasie pasyjnym połączone ze spowiedzią […]

04.03.2018r. – III Niedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego.” Łk 9,62; Jeszcze dziś po nabożeństwie spowiedź i Komunia Święta. Do Stołu Pańskiego wszystkich serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 11.03.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Jak zwykle w czasie pasyjnym połączone ze spowiedzią […]