Konfirmacja – 20.05.2018 r.

 

W niedzielę 20 maja podczas nabożeństwa, odbył się egzamin tegorocznych konfirmantów. Po roku nauki konfirmacyjnej przyszedł czas na podsumowanie wytężonej pracy. Do egzaminu przystąpili: Amelia Malec, Martyna Kurek, Angelika Pastor, Zofia Prachnio, Krystian Cofalik, Kacper Kozieł, Daniel Michałek, Marcin Raszka, Piotr Rychlik. Egzamin wypadł pomyślnie i wszyscy zostali dopuszczeni do konfirmacji. Swój egzamin konfirmacyjny, nieco wcześniej w Niemczech, gdzie na co dzień mieszka, zdał Grzegorz Dragon i dołączył do nas w dniu konfirmacji.

I tak dnia 3 czerwca br., podczas uroczystego nabożeństwa, nasi konfirmanci wobec całego zboru złożyli wyznanie swej wiary i potwierdzili przymierze z Bogiem ślubując Mu wierność i posłuszeństwo. Kiedyś w sakramencie Chrztu Świętego Bóg powiedział do nich swoje „tak”, teraz przyszła kolej na ich odpowiedź, na ich „tak” wobec Boga. Tak się stało! W swym ślubowaniu, konfirmanci przejęli odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny i decyzje.

Na tej trudnej drodze samodzielnej odpowiedzialności przed Bogiem za swoje życie potrzebują wsparcia. Tę zaś rolę musimy pełnić my wszyscy: duszpasterze, katecheci, prezbiterzy, wszyscy członkowie naszego zboru, a przede wszystkim Wy drodzy rodzice konfirmantów. Dobrze byłoby gdyby Ci młodzi ludzie nie zniknęli z firmamentu naszej parafii, lecz aby byli żywymi kamieniami naszego zboru. Stąd mój apel zarówno do konfirmantów jak i do was rodziców, rodzin razem zróbmy wszystko, aby niedzielne nabożeństwa, spotkania młodzieży jak i inne formy pracy nie były tylko okazjonalnymi spotkaniami, ale potrzebą ich serca tęskniącego do Boga.

Wszystkich tegorocznych konfirmantów serdecznie zapraszamy na spotkania młodzieżowe i zachęcamy do aktywnego udziału w życiu parafii!

 

> Aktualnosci > Konfirmacja – 20.05.2018 r.