Wycieczka chóru do Saksonii

 

Kóniec siyrpnia – jako szkoda,
skóńczyła sie laba i letnio przigoda.
Nie dlo chóru taki narzykani,
wybrali my sie do Czesko – Saski Szwajcarii.

Ałtobus wygodny, z wszelakimi wygodami,
szło se poplotkować ze swojimi sómsiadami.
I jyny na sercu cinżko sie robiło,
jak sie lichóm kukurydze przez łokno dozdrziło.

Na Wrocław my łokym ciepli,
aly jyny tak z łoddali.
Tu też my sie z naszym
przewodnikym powitali.

Wnet my do Hernhutu razym zawitali,
osade Braci Morawskich razym podziwiali.
Zwiedzali ich fare, kierchów i modlitwy sale,
poznali też insze niż tu łobyczaje.

Tu z „Biblióm na co dziyń”
każdego roku wydowajóm.
Zaś trzi roki naprzód
wersety losujóm, z miski wycióngajóm.

Potym zaś wizyta w Hernhucki manufakturze
i zachwyt gwiazdami, jednymi w swoji naturze.
Wieczór gibko zlecioł, ani my sie nie nazdali
po Goerlitzki starówce razym szpacyrowali.

Nowy dziń nas witoł mżawkóm,
ale my sie tym nie przejmowali.
Po śniodaniu do kaniónu Bastei
wszyscy razym sie wybrali.

Oj nie jedyn trzepoł
tam swojimi galatami,
jak do warowni skalnej Neurathen
wszyscy sie dropali.

Ale to nie kóniec naszych atrakcyji,
Pravickóm Brame razym my zdobyli.
To nic, że sił już nóm chybiało,
bo widzieć tyn Boży cud naprawode sie opłacało.

Po takim wycisku,
gupot już nóm sie nie chciało.
Każdy myśloł ło wieczerzy
i łóżku do spanio.

W niedziele też my nie lyniuchowali,
łod rana sie wziyli za Goerlitz zwiedzani.
Podziwiali ekspónaty zza szybek gabloty,
w Muzeum Ślónskim i Dómu Barokowym.

Ło 12 zaś dlo ducha uczta
i czas na rozmyślani.
Kóncert w kościele ap. Piotra i Pawła
i zachwyt słónecznymi łorganami.

Zaś na kóniec nabożyństwo
w krypcie Goerlitzkigo kościoła,
i służyni pieśniczkami parafianóm
miejscowym i tym z Lubania

Dziynkujymy Pani Prezes,
i tym wszyckim, kierzi ło nas dbali
za to, że tak fajnie my sie mieli
i tak moc razym pozwiedzali.

Wiymy też, że marne
byłoby to nasze wandrowani
dyby nasz Pón Bóczek
tej wycieczki nie pobłogosławił.

Krystyna Grochal

 

> Aktualnosci > Wycieczka chóru do Saksonii