Zaproszenie

 

Życie to podróż. Jak odnaleźć prawdziwą drogę?

Ewangelie Mateusza i Łukasza opisują narodziny Jezusa w Betlejem. Z tym wyjątkowym momentem w historii świata powiązane są podróże Józefa, Marii i Jezusa. To właśnie te podróże staną się inspiracją do naszych własnych poszukiwań drogi wiodącej do spotkania z Bogiem.

Prowadzący: dr hab. Piotr Lorek, prof. EWST

Biblista i teolog ewangelicki, coach, dziekan i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, członek Synodu Diecezjalnego Diecezji Wrocławskiej KEA.

> Aktualnosci > Zaproszenie