30-lecie cisownickiego chóru

 

W niedzielę 28 kwietnia 2019 r., w kościele w Cisownicy obchodzono jubileusz 30-letniej działalności chóru kościelnego. Uroczystość rozpoczęła się w ramach porannego nabożeństwa połączonego z koncertem przygotowanym z okazji tej niezwykłej rocznicy. Cisownicki chór parafialny działa od pamiętnej niedzieli „Cantate”, 23 kwietnia 1989 r.,  kiedy zgłosiło się ponad 50 chętnych do wspólnego, zorganizowanego śpiewu. Jego inicjatorem był ks. Jan Kozieła. Głosy chórzystów przygotowuje do śpiewu Wiesław Jakubik, który jest równocześnie dyrygentem chóru. Prezesem chóru początkowo był Jerzy Gojniczek, następnie Danuta Niemiec, a obecnie funkcję tą pełni Halina Sikora. Chór z 30-letnią tradycją i doświadczeniem, które przekładają się na profesjonalną oprawę,  wzbogaca wiele wydarzeń kościelnych i kulturalnych w gminie, Polsce i poza granicami kraju.

Liturgię połączoną z uroczystymi obchodami trzydziestej rocznicy działalności chóru, prowadzili wspólnie ks. Marek Twardzik oraz ks. Jan Kozieł. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy naszej gminy, powiatu, ale również zaproszeni goście wśród których byli m.in. wójt Sylwia Cieślar, przewodniczący rady gminy Karol Lipowczan, sołtys i jednocześnie radny gminy Karol Macura oraz reprezentanci Diecezjalnej Komisji Chórów oraz przedstawiciele wielu chórów kościelnych z regionu. Nie zabrakło również najmłodszych wykonawców, którzy uzupełnili koncert dorosłych chórzystów . Następnie chórzyści – jubilaci zaprezentowali pięknie przygotowane pieśni, a profesjonalne wykonanie wzbudziło podziw wśród wszystkich zgromadzonych. W uznaniu ich osiągnięć, zaangażowania i wielkiego serca spłynęło do nich wiele ciepłych słów. Reprezentanci władz samorządowych podziękowali chórzystom, dyrygentowi, prezesowi, założycielowi i wszystkim osobom zaangażowany w pracę chóru. Wójt Sylwia Cieślar życzyła również dalszych sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności, kolejnych wzruszających i podniosłych koncertów oraz błogosławieństwa Bożego. Gratulacje, życzenia i wyrazy wdzięczności składali również proboszcz Parafii ks. Marek Twardzik, reprezentanci chórów innych parafii, Diecezjalnej Komisji Chórów i wielu mieszkańców naszej gminy. Odczytany został także list gratulacyjny od Biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adriana Korczago.

Wszystkim członkom chóru oraz osobom wspierającym jego działalność składamy gratulacje i życzymy dużo zdrowia.

Krystian Grzybek, Urząd Gminy Goleszów

 

> Aktualnosci > 30-lecie cisownickiego chóru