Kolejne zalanie budynku parafii

W wyniku bardzo gwałtownych opadów w nocy z 22/23.06.2019 zalana została kotłownia oraz część poziomu piwnicznego, w którym znajduje się kuchnia oraz salki i pomieszczenia katechetyczne. Niestety w wyniku gwałtownych opadów woda w potoku podniosła się do takiego poziomu, że nastąpiło cofnięcie wody / tzw. „cofka” / do kanału odprowadzającego i zalanie kotłowni i pomieszczeń parafialnych.

Przez cały czas trwa osuszanie ścian osuszaczami z Diakoni Kościoła za możliwość wypożyczenia których jesteśmy niezwykle wdzięczni. Na  zebraniu Rady Parafialnej podjęliśmy decyzję o podjęciu działań zapobiegawczych, aby podobna sytuacja nie zdarzyła się po raz kolejny. Dlatego pragniemy wykonać nowy drenaż wokół domu parafialnego, a także pionową izolację zewnętrznych ścian piwnicznych oraz fundamentu. W jednej ze studzienek odprowadzających wodę pragniemy wykonać nowy, drugi odpływ wody do płynącego opodal potoku, dokonując podziemnego przewiertu pod drogą, aby w ten sposób odciążyć (o 50%) jedyny istniejący do tej pory odpływ wody deszczowej. Pragniemy także zakupić i zamontować pompę, która w razie podniesienia się wód gruntowych na bieżąco wypompowywałaby nadmiar wody. W tym celu zwróciliśmy się z prośbą o dotację do Diakonii Kościoła.

Pragnę też bardzo serdecznie podziękować naszym strażakom, którzy wypompowywali wodę z zalanej kotłowni oraz studzienki przy garażu. Ich sprawna akcja zapobiegła jeszcze większemu zalaniu i jeszcze większym szkodom w budynku plebanii. Serdecznie dziękujemy!

> Aktualnosci > Kolejne zalanie budynku parafii