Remont kościoła i plebanii

 

Po dwóch latach oczekiwania, otrzymaliśmy wnioskowaną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na termomodernizacją kościoła i parafii oraz na budowę instalacji fotowoltaicznej. W kościele zostały już wykonane: wymiana wszystkich okien, budowa fasady okiennej ściany ołtarzowej od strony zewnętrznej, wymiana instalacji CO oraz dodatkowo malowanie większej części kościoła. W pracach wspierali nas nasi parafianie p. Marcin Czyż oraz p. Andrzej Śliwka, za co serdecznie dziękujemy. Na parafii z kolei wykonana została instalacja fotowoltaiczna, wymiana okien oraz trwa wymiana instalacji CO, czekają nas także prace związane z ociepleniem domu parafialnego. Wysokość dotacji to: 463,570 zł, a wymagany nasz wkład własny to 75000 zł, które w minionych latach zbieraliśmy i które mamy w budżecie parafii zapewnione.

Drodzy! Co roku z naszego budżetu parafialnego potrafimy przeznaczyć na remonty ok. 15-20 tysięcy złotych. Na tyle nas stać. Łatwo policzyć, że w tym roku posunęliśmy naszą Parafię w remontach o jakieś 25 lat. To olbrzymi skok. Myślę, że wielu remontów szczególnie domu parafialnego, bez otrzymanej dotacji nie zrobilibyśmy przez wiele, wiele lat. Do tego oszczędności wynikające z produkcji prądu przez instalacje fotowoltaiczną będą przynosić profit przez kolejne lata. Myślę, że możemy cieszyć się i być Bogu wdzięczni za pomyślne zakończenie naszych starań o w/w dotację.

Kochani! Niestety, podczas remontu okazało się, że musimy wykonać wiele prac, które nie wchodzą w zakres dotacji, a które są niezbędne np.: przecisk przez drogę łączący kablami elektrycznymi kościół z plebanią, wymianę części instalacji elektrycznej, bezpieczników i liczników. malowanie ścian po remontach, montaż istniejących już okien witrażowych od strony wieży. Dlatego wyłożona jest lista ofiarodawców na potrzeby remontu. Można także wpłacać na konto z dopiskiem REMONT KOŚCIOŁA. Za każdy dar składamy SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!!

Rada Parafialna

> Aktualnosci > Remont kościoła i plebanii