20.10.2019 r. – XVIII Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia: „A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.”    I J 4, 21;

     Jeszcze dziś o g. 16:00 spotkanie młodzieży starszej. Serdecznie zapraszam!

Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 27.10.2019r., nabożeństwo o zwykłej porze  tj. o g. 9:00. Wszystkich serdecznie zapraszam.

Nabożeństwo Reformacyjne 31.10. Zapraszam

Zapraszam na stałe cotygodniowe spotkania:

Środa              18:00 godzina biblijna
Czwartek        09:15 spotkanie koła robótek
Piątek              17:30 spotkanie konfirmantów i młodzieży, 19:00 próba chóru
Sobota             10:00 próba chórku  Wszystkich serdecznie zapraszam!

W najbliższą środę o g. 19:00 Zebranie Rady Parafialnej. Zapraszam!

W czwartek o g. 18:00 comiesięczne spotkanie kobiet. Serdecznie zapraszam!

Wychodząc z kościoła można zabrać kopertę Akcji diakonijnej: Kromka Chleba dla bliźniego… Jest to akcja parafialna tzn. że zebrane datki są przeznaczone na cele diakonijne w naszej parafii. Akcja trwać będzie do 3 listopada.

Od października rozpoczynamy zbieranie składki kościelnej. Nasi rejonowi będą jak co roku pukać do waszych drzwi. Składkę można także wpłacać na konto parafialne z dopiskiem: Ofiara na cele kultu religijnego – składka kościelna.

Drodzy! Ta składka jest wyrazem naszej odpowiedzialności za Parafię, dlatego kładę też na nasze serca uchwałę Synodu Kościoła, która mówi iż składka kościelna powinna wynosić 1% naszego dochodu. Za każdy dar składamy serdeczne Bóg zapłać!

Przy wyjściu z kościoła serdecznie polecam literaturę religijną, najnowszy numer Informatora parafialnego.  Przypominam też, że pod kościołem, cały czas czynny jest pokój dla rodziców z małymi dziećmi. Do takiej formy bycia na nabożeństwie serdecznie zapraszam!

Przez cały czas wyłożona jest lista dobrowolnych wpłat na remont domu parafialnego. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać!

> Ogłoszenia > 20.10.2019 r. – XVIII Niedziela po Trójcy Świętej