Dziękczynne święto żniw – 06.10.2019 r.

 

Świąteczne nabożeństwo w niedzielę 6 października rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia do kościoła dzieci wraz z księdzem. Dzieci niosły Biblię, chleb oraz  dary ziemi, które złożyli wokół ołtarza. Następnie odbyło się  uroczyste błogosławieństwo chleba. Tak rozpoczęło się kolejne Dziękczynne Święto Żniw. Podczas uroczystego nabożeństwa przede wszystkim dziękowaliśmy za powszedni chleb, ale także za wszystko, co codziennie otrzymujemy z ręki Boga. Połączeni we wspólnej modlitwie okazywaliśmy wdzięczność Bogu za Jego opiekę i błogosławieństwo. Nie zabrakło także refleksji na temat naszej odpowiedzialności za świat i całe stworzenie oraz zachęty do okazywania miłości i wsparcia potrzebującym. Podczas uroczystego nabożeństwa śpiewał także chórek dziecięcy oraz chór parafialny.

W nabożeństwie uczestniczył także profesor Sławek Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, który podczas nabożeństwa wręczył naszemu dyrygentowi profesorowi Wiesławowi Jakubikowi srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, za 30 lat pracy jako dyrygenta cisownickiego chóru, wieloletnią grę na organach oraz wszelki wkład w rozwój i krzewienie muzyki kościelnej. Życzenia, w imieniu Parafii złożyli: kurator pan Bronisław Raszka oraz proboszcz ks. Marek Twardzik.

Zaś po nabożeństwie odbyło się już kolejne Śniadanie Żniwne, które zgromadziło ok. 140 uczestników. Miłe rozmowy oraz degustacja tradycyjnych potraw były zwieńczeniem duchowych przeżyć podczas nabożeństwa. Oby Bóg nam błogosławił, prowadził nas i karmił przez cały rok.

> Aktualnosci > Dziękczynne święto żniw – 06.10.2019 r.