Otwieramy kościół!

„UCIESZYŁEM SIE GDY MI POWIEDZIANO: PÓJDZIEMY DO DOMU PANA!” PSALM 122,1

Drodzy Cisowniccy Parafianie!!!

W najbliższą niedzielę 31 maja, w Święto Zesłania Ducha Świętego otwieramy nasz Kościół Jana Chrzciciela w Cisownicy.
W związku z tym, że obowiązują nas przepisy regulujące korzystanie z kościołów w czasie pandemii informuję, że:
– została ograniczona ilość uczestników nabożeństw (1 os. na 10 m2, co w naszym kościele daje 30 osób plus 10 osób w salce pod kościołem gdzie przeprowadzimy transmisję TV),
– konieczne jest zachowanie w kościele bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami nabożeństwa wynoszącą 2 metry (co nie dotyczy domowników mieszkających razem),
– konieczne jest przebywanie w kościele w maseczce ochronnej,
– zachowanie odstępu czasowego między nabożeństwami,
– korzystanie ze środków dezynfekujących przy wejściu i wyjściu z kościoła.
– prosimy o zabranie własnych śpiewników (śpiewniki ogólnodostępne zostaną wycofane). Introit i pieśni będą wyświetlane na ekranie.

Aby nie zdarzyła się sytuacja, że przyjdzie więcej osób niż jest to możliwe uczestnictwo w nabożeństwach będzie musiało zostać poprzedzone zapisami przez telefon 502 73 44 07 lub 33 858 60 81.

> Aktualnosci > Otwieramy kościół!