21.06.2020 r. – II Niedziela po Trójcy Świętej

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Mt 11, 28; Proszę o złożenie tradycyjnej ofiary na cele parafialne. Ze względu na warunki epidemiczne nie będzie to jak zwykle ofiara koszykowa, aby nie dotykać koszyka, ale bardzo proszę aby złożyć ofiarę wychodząc z kościoła razem z kolektą. […]

14.06.2020 r. – I Niedziela po Trójcy Świętej

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi!” Łk 10, 16 Jeszcze dziś po nabożeństwie spowiedź i komunia Św. Wszystkich serdecznie zapraszam! Dystrybucja: opłatek na rękę i małe kielichy. Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 21.06.2020r., pragniemy obchodzić Pamiątkę Poświęcenia naszego Kościoła w Cisownicy. Uroczyste nabożeństwa rozpoczną się o g. […]

07.06.2020 r. – Święto Trójcy Świętej

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszelka ziemia chwały jego!” Iz 6,3; Prosić też będziemy o złożenie tradycyjnej ofiary na cele parafialne. Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 14.06.2020r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Będzie to nabożeństwo spowiednio-komunijne. Wszystkich serdecznie zapraszam! Dystrybucja: opłatek na rękę i małe kielichy. […]