04.10.2020 r. – Dziękczynne święto żniw

Hasło tygodnia: „Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.” Ps 145, 15;

Ze względu na zaistniałą sytuację dziś Spowiedzi i Komunii Świętej nie będzie. Do Stołu Pańskiego zapraszam w niedzielę za tydzień.
Prosimy dziś o złożenie tradycyjnej ofiary żniwnej. Ofiarę, jak robimy to od początku pandemii, składamy przy wyjściu z kościoła razem z kolektą. Za każdy dar Serdeczne Bóg zapłać!

Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 11.10.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Po nabożeństwie Spowiedź i Komunia Święta. Wszystkich serdecznie zapraszam.

Ze względów epidemicznych nasze tradycyjne śniadanie żniwne dziś nie odbędzie się.

Serdecznie dziękuję chórkowi dziecięcemu za wzbogacenie naszego nabożeństwa. Dziękuję także wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do tego, żeby to nasze nabożeństwo żniwne mogło się w takiej uroczystej oprawie odbyć. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać! Dziękuję za wieniec żniwny, za przywiezienie chlebków jak i za dary ziemi w dziecięcych koszyczkach.

Przy wyjściu z kościoła tradycyjnie już mamy dla wszystkich żniwne chlebki, niech one symbolicznie przeniosą to święto do naszych domów.

Również wychodząc z kościoła można zabrać kopertę Akcji diakonijnej: Kromka Chleba dla bliźniego… Jest to akcja parafialna tzn. że zebrane datki są przeznaczone na cele diakonijne w naszej parafii. Akcja trwać będzie do 8 listopada.

Ze względu na zaistniałą sytuację w tym tygodniu wszystkie tygodniowe spotkania parafialne są odwołane. Nie będzie: godziny biblijnej, spotkania konfirmantów, młodzieży, próby chóru.

> Ogłoszenia > 04.10.2020 r. – Dziękczynne święto żniw