SKŁADKA KOŚCIELNA– INACZEJ NIZ ZWYKLE !

Od października rozpoczynamy zbieranie składki kościelnej. Zbiórka będzie wyglądała INACZEJ NIŻ ZAZWYCZAJ!
Nasi rejonowi ze względów EPIDEMICZNYCH NIE BĘDĄ PRZYCHODZIĆ DO NASZYCH DOMÓW!!! Prosimy o wpłacanie składki kościelnej przelewem bankowym lub w kancelarii parafialnej.
(konto Parafii: 26 8113 1020 2002 0001 6375 0001)

Przypominamy, iż według Prawa Kościelnego uchwalonego przez Synod Kościoła, składka powinna wynosić 1% rocznego dochodu.
(np. miesięczny dochód: 1500 x 1% = 15 zł x 12 miesięcy = 180 zł

2000 x 1% = 20 zł x 12 miesięcy = 240 zł
2500 x 1% = 25 zł x 12 miesięcy = 300 zł
3000 x 1% = 30 zł x 12 miesięcy = 360 zł
3500 x 1% = 35 zł x 12 miesięcy = 420 zł
4000 x 1% = 40 zł x 12 miesięcy = 480 zł
4500 x 1% = 45 zł x 12 miesięcy = 540 zł
5000 x 1% = 50 zł x 12 miesięcy = 600 zł
5500 x 1% = 55 zł x 12 miesięcy = 660 zł
6000 x 1% = 60 zł x 12 miesięcy = 720 zł
6500 x 1% = 65 zł x 12 miesięcy = 780 zł
7000 x 1% = 70 zł x 12 miesięcy = 840 zł itd

Składkę wpłacaną na konto parafialne należy opatrzyć dopiskiem: Ofiara na cele kultu religijnego – składka kościelna.
Jeśli ktoś nie opłaci składki kościelnej do połowy stycznia, a wyrazi ochotę wpłaty, wtedy rejonowi przyjdą z pomocą.

Szczególnie tych, którzy wpłacają składkę kościelną przelewem na konto zachęcamy do płacenia składki w trybie miesięcznym lub kwartalnym, co znacznie pozwala odciążyć budżet domowy. Wpłata na koniec roku sprawia, że płacący jednorazowo musi wyasygnować z domowego budżetu znaczną kwotę, a realizując stałe zlecenie przelewem co miesiąc kwota ta rozdziela się na 12 części i nie stanowi tak dużego obciążenia w budżecie domowym. Pomoże to także Parafii w jej płynnym funkcjonowaniu.

Składkę kościelną powinien płacić każdy pracujący członek Parafii, który ukończył 18 rok życia. Zwolnione są osoby uczące się, nie pracujące oraz te które z różnych przyczyn zwróciły się do Rady Parafialnej o czasowe zwolnienie.
Pamiętajmy, składka kościelna to nie jedynie obowiązek, to także nasz przywilej i wyraz odpowiedzialności za wspólnotę parafialną.

Za każdy dar składamy serdeczne Bóg zapłać! – Rada Parafialna

> Aktualnosci > SKŁADKA KOŚCIELNA– INACZEJ NIZ ZWYKLE !