1% na ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Posted on Posted in Aktualnosci

Drodzy Parafianie, Siostro i Bracie!!! Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy zwraca się do tych z Państwa, którzy zamierzają złożyć roczne rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Diakonii Kościoła E-A w RP. A jeśli w rubryce cel szczegółowy wpiszą Państwo: „DIAKONIA PARAFII W […]

28.02.2021 r. – II NIedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” Rz 5,8 Jeszcze dziś po pieśni Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam! Po nabożeństwie w sali parafialnej spotkanie z rodzicami tegorocznych konfirmantów. Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 07.03.2021r. nabożeństwa o godz. […]

07.02.2021 r. – II Niedziela przed Postem

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.” Hbr 3,15; Jeszcze dziś prosimy o złożenie tradycyjnej ofiary, oczywiście przy wyjściu z kościoła! Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 14.02.2021r. nabożeństwa o zwykłej porze tj. o godz. 9:00 oraz o g. 11:00. Oba nabożeństwa będą połączone ze […]