1% na ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Drodzy Parafianie, Siostro i Bracie!!!

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy zwraca się do tych z Państwa, którzy zamierzają złożyć roczne rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Diakonii Kościoła E-A w RP.

A jeśli w rubryce cel szczegółowy wpiszą Państwo: „DIAKONIA PARAFII W CISOWNICY” przekazana kwota trafi do naszej Parafii.

Uzyskane środki wykorzystane zostaną na kontynuowanie działań naszej Diakonii Parafialnej. Przykład:

Przekazanie 1% podatku dochodowego nie powoduje zwiększenia obciążeń fiskalnych osoby przekazującej; w razie niewypełnienia zeznania 
w zaproponowany sposób kwota ta trafi po prostu do budżetu państwa. 
 Dlatego myślimy, że warto wesprzeć naszą działalność diakonijną.
Za wszelkie przekazane kwoty z góry serdecznie dziękujemy.

Rada Parafialna

> Aktualnosci > 1% na ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO