30.03.2018r. – Wielki Piątek

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J 3,16; Po kazaniu spowiedź i Komunia Św. Wszystkich serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: Wielki piątek: g. 9:00 i 17:00 (nab. sp-kom.) Wielkanoc: Jutrznia g. 5:00 oraz główne g. 10:00 Poniedziałek Wielkanocny: 9:00 – nabożeństwo rodzinne, […]

25.03.2018r. – Niedziela Palmowa

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J 3,14-15; Dziś po kazaniu Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam. Po nabożeństwie odbędzie się dla seniorów spotkanie i poczęstunek na sali parafialnej. Wszystkich serdecznie zapraszam! Zapraszamy także do nabywania w formie wolnych datków tradycyjnych baranków wielkanocnych […]

11.03.2018r. – IV Niedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia: „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,24 Dziś po kazaniu Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam. Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 18.03.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Jak zwykle w czasie pasyjnym połączone ze spowiedzią […]

04.03.2018r. – III Niedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego.” Łk 9,62; Jeszcze dziś po nabożeństwie spowiedź i Komunia Święta. Do Stołu Pańskiego wszystkich serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 11.03.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Jak zwykle w czasie pasyjnym połączone ze spowiedzią […]

25.02.2018r. – II Niedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia:   „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to,  że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”  Rz 5,8 Jeszcze dziś po kazaniu spowiedź i Komunia Święta. Do Stołu Pańskiego wszystkich serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 04.03.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Jak zwykle […]

18.02.2018r. – I Niedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8; Jeszcze dziś po kazaniu spowiedź i Komunia Święta. Do Stołu Pańskiego wszystkich serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 25.02.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Będzie to nabożeństwo spowiednio-komunijne. Wszystkich serdecznie zapraszam! W najbliższą środę o g. 17:00 kolejne tygodniowe nabożeństwo […]

11.02.2018r. – Estomihi – I Niedziela przed Postem

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia: „Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” Łk 18,31 Jeszcze dziś po kazaniu spowiedź i Komunia Święta. Do Stołu Pańskiego wszystkich serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 18.02.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Będzie to nabożeństwo spowiednio-komunijne. Wszystkich serdecznie zapraszam! […]

04.02.2018r. – II Niedziela przed Postem

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia:   „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.” Hbr 3,15; Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 11.02.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze  tj. o g. 9:00.  Jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca będzie to nabożeństwo spowiednio-komunijne. Do Stołu Pańskiego wszystkich serdecznie zapraszam. Zapraszam na stałe spotkania: Środa            g. 18:00 godzina biblijna Piątek            […]

21.01.2018r. – Ostatnia Niedziela po Epifanii

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia:     „Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.”  Iz 60,2;  Wszystkim babciom i dziadkom serdeczne życzenia!  Porządek nabożeństw:  W niedzielę za tydzień 28.01.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze  tj. o g. 9:00. Wszystkich serdecznie zapraszam! Ze względu na ferie zimowe, które przypadają na koniec stycznia i początku lutego, w niedzielę […]

14.01.2018 – II Niedziela po Epifanii

Posted on Posted in Ogłoszenia

  Hasło tygodnia: „Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.” J 1,17; Dziś jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca spowiedź i Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 21.01.2018r., nabożeństwo o zwykłej porze tj. o g. 9:00. Wszystkich dzieci serdecznie zapraszam! […]