11.04.2021 r. – I Niedziela po Wielkanocy

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.” I P 1,3; Jeszcze dziś po Kazaniu Komunia Święta. Wszystkich do stołu Pańskiego serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 18.04.2021r. nabożeństwa o godz. 9:00 oraz o g. […]

04.04.2021 r. – Wielkanoc

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.” Obj. 1,18; Prosimy o złożenie tradycyjnej ofiary. Nie od koszyków, ale przy wyjściu z kościoła. Wszystkie ofiary świąteczne pragniemy przeznaczyć na prace związane z Jubileuszem 40 –lecia naszego kościoła, który chcemy obchodzić 20 czerwca. Pragniemy dokończyć malowanie kościoła, odnowić prezbiterium, wykonać […]

02.04.2021 r. – Wielki Piątek

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J 3,16; Jeszcze dziś po kazaniu Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam! Porządek nabożeństw: Zapraszam na nabożeństwa świąteczne wg. wcześniejszych zapisów. Jeszcze dziś, o godzinie 17.00 w programie 2 TVP, […]

28.03.2021 r. – Niedziela Palmowa

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia:  „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”  J 3,14-15; Jeszcze dziś po kazaniu Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam! Przez cały czas pasji przy wyjściu z kościoła umieszczona jest duża skarbonka diakonijna. To pewna nowość Diakonii Kościoła, za każdy dar składam serdeczne […]

14.03.2021 r. – IV Niedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,24 Jeszcze dziś po nabożeństwie Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam! Przez cały czas pasji przy wyjściu z kościoła umieszczona jest duża skarbonka diakonijna. To pewna nowość Diakonii Kościoła, za każdy dar […]

07.03.2021 r. – III Niedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia:   Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa  Bożego.”  Łk 9,62;  Jeszcze dziś po nabożeństwie Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam! Prosimy, jak każdą pierwszą niedzielę miesiąca o złożenie ofiary. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 14.03.2021r. nabożeństwa […]

28.02.2021 r. – II NIedziela Postu

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” Rz 5,8 Jeszcze dziś po pieśni Komunia Święta. Wszystkich do Stołu Pańskiego serdecznie zapraszam! Po nabożeństwie w sali parafialnej spotkanie z rodzicami tegorocznych konfirmantów. Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 07.03.2021r. nabożeństwa o godz. […]

07.02.2021 r. – II Niedziela przed Postem

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.” Hbr 3,15; Jeszcze dziś prosimy o złożenie tradycyjnej ofiary, oczywiście przy wyjściu z kościoła! Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać! Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 14.02.2021r. nabożeństwa o zwykłej porze tj. o godz. 9:00 oraz o g. 11:00. Oba nabożeństwa będą połączone ze […]

31.01.2021 r. – ostatnia niedziela po Epifanii

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.” Iz 60,2; Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 07.02.2021 r. nabożeństwa o zwykłej porze tj. o godz. 9:00 oraz jeśli będą chętni o g. 11:00. Serdecznie zapraszam! Przez cały czas można się zapisywać na nabożeństwa dzwoniąc lub wysyłając sms. Jeszcze dziś, o […]

24.01.2021 r. – III Niedziela po Epifanii

Posted on Posted in Ogłoszenia

Hasło tygodnia: „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.” Łk 13,29 Porządek nabożeństw: W niedzielę za tydzień 31.01.2021r. nabożeństwa o zwykłej porze tj. o godz. 9:00 oraz jeśli będą chętni o g. 11:00. Serdecznie zapraszam! Przez cały czas można się zapisywać na nabożeństwa dzwoniąc lub wysyłając sms. […]