Początki Cisownickiego chórku przypadają na lata osiemdziesiąte (1980). Pracując w szkółce niedzielnej, której zajęcia odbywały się równolegle z nabożeństwami niedzielnymi, śpiewaliśmy z dziećmi i uczyliśmy wielu nowych pieśni. Czas wspólnego śpiewu był dla nich i dla nas wielką radością.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowywały pieśni,wiersze czy scenki na gwiazdkę z okazji Świąt Bożego narodzenia. Widząc ich pragnienie śpiewania postanowiliśmy się spotykać z nimi częściej w celu ćwiczenia nowych pieśni i przygotowywania programów także na inne święta przypadające w roku kościelnym,jak Święto Żniw,Święto Reformacji,Wielkanoc konfirmację i inne. Początkowo spotkania te odbywały się po zajęciach szkółki niedzielnej,a z czasem przerodziły się w systematyczne próby odbywane raz w tygodniu w wyznaczonym dniu. Mottem ich śpiewania były słowa Psalmu 117/1,2:

„Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie go wszystkie Ludy, albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja”

W ten sposób dzieci oddawały chwałę Stwórcy za wielką miłość okazaną nam w Jezusie Chrystusie. Tą radością dzieliły się podczas nabożeństw z okazji poszczególnych świąt w swojej Parafii w Cisownicy, która wcześniej podlegała parafii Ustroń,a następnie została przekształcona w samodzielnie działającą parafię. Pragnęliśmy także nieść pociechę i radość osobom starszym i osamotnionym, nieraz doświadczonymi rożnymi chorobami, a przebywającym w Domu Opieki w Dzięgielowie. Dlatego dzieci regularnie co roku przygotowują dla nich program świąteczno-noworoczny oraz małe niespodzianki w postaci wersecików,aby Słowo Boże było ich pocieszeniem w każdym kolejnym nowym dniu.

Dzieci przewijające się przez nasz chórek są w różnym wieku, najmłodsze to trzy i czterolatki, najstarsze w wieku 15 lat. Liczebność chórku w poszczególnych latach wahała się od 10 do 30 dzieci. Duży wkład w pracę chórku w poszczególnych latach wniosły:Anna Malec, Anna Dorighi i jej mąż Zbigniew grający na gitarze, Anna Śliwka,Danuta Brudny,Anita Raszka oraz Halina Macura,która do dnia dzisiejszego prowadzi swoją służbę wśród naszych dzieci. W prowadzenie chórku od 2001 roku angażuje się również Joanna Starzec,która rozpoczęła jako mała chórzystka od wieku 5 lat (1988rok), chodziła najdłużej na chórek, nie mając przerwy i po konfirmacji wróciła, by dalej służyć dzieciom grą na organach, łącznie 23 lata związana z chórkiem.

Pragnęliśmy również wykorzystywać umiejętności i zdolności dzieci grających na różnych instrumentach (organy,flet,cymbałki,tamburyno,skrzypce), tak więc dzieci same akompaniowały do śpiewanych przez chórek pieśni.

Nasz chórek brał udział w licznych wycieczkach do Parafi diasporalnych, takich jak Kalisz, Szklarska Poręba, Wang, Lubienie, Żory, Salmopol, Pszczyna, Wołczyn, Byczyna, Gierałcice oraz do Parafii w Czechach: Oldrzichowice, Hawirzów, gdzie usługiwał pieśnią podczas nabożeństw niedzielnych.

Wierzymy, że Bóg pozwoli nam nadal śpiewać, by w ten sposób oddawać Mu chwałę,gdyż zachęca nas do tego Słowo Boże:

„Chwalcie Pana, Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz;pieśń chwały jest miła” 

Psalm 147,1