Nabożeństwo

2017-08-13 09:00 - 10:00

9. Niedziela po Trójcy Świętej
Ze spowiedzią i Komunią Św.