Nabożeństwo Rodzinne

2017-08-06 09:00 - 10:30

8. Niedziela po Trójcy Świętej
Nabożeństwo z udziałem zespołu Hosanna z Goleszowa.