Pamiątka Poświęcenia Kościoła

2019-06-23 09:00 - 12:00
g.  9:00 Poranek Pieśni Religijnej
g. 10:00 Uroczyste nabożeństwa: ks. Władysław Wantulok i ks. Marcin Podżorski