Pamiątka poświęcenia kościoła

2017-06-25 09:00 - 11:30

2. Niedziela po Trójcy Świętej
Pamiątka poświęcenia kościoła w Cisownicy
09:00 – 10:00 Poranek pieśni religijnej
10:00 – 11:30 Nabożeństwa
ks. Vladyslav Volny jr – Hawierzów – Błędowice
ks. Łukasz Gaś – Bażanowice