PROBOSZCZ

ks. Marek Twardzik

ur. 21.10.1972, ordynowany 07.03.2000 r.

Cisownica, ul.Cisowa 128

43-440 Goleszów,

Kontakt z proboszczem:

tel/fax: 33 858 60 81

e-mail: mtwardzik@wp.pl, marek.twardzik@luteranie.pl


RADA PARAFIALNA

W niedzielę 19 lutego 2017 r. w naszej parafii, podczas uroczystego nabożeństwa odbyło się wprowadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. biskup dr Adrian Korczago, który wygłosił także okolicznościowe kazanie.
Członkowie Rady Parafialnej:
– Gluza Mirosław,
– Goryczka Andrzej,
– Jakubik Anna,
– Kłoda Jan,
– Machalica Henryk,
– Macura Krzysztof,
– Pilch Andrzej,
– Plinta Grażyna,
– Raszka Bronisław,
– Sikora Bogusław,
– Sikora Sławomir,
– Szarzec Henryka,
– Woźniak Jolanta,
– Żarłok Piotr
złożyli następujące ślubowanie: Czy chcecie przyjąć urząd członka Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy, na który powołani zostaliście przez Zgromadzenie Parafialnej waszej Parafii i czy pragniecie sprawować go zgodnie z Ewangelią Jezusa Chrystusa, która zawarta jest w Słowie Bożym wyłożonym czysto i wiernie w księgach symbolicznych naszego świętego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego? Czy gotowi jesteście ponosić współodpowiedzialność z waszym proboszczem za przestrzeganie przez zbór ustalonego przez Kościół porządku kościelnego w nabożeństwie, w pracy diakonijnej, ewangelizacyjnej i misyjnej, i mieć zawsze na względzie jedynie dobro Kościoła i miejscowej Parafii, jak również troszczyć się dla niej o zabezpieczenie materialne? Jeśli to jest waszą wolą, to niech każdy złoży ślubowanie słowami: Ślubuję, z pomocą Bożą.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Parafialnej ukonstytuowało się prezydium Pady Parafialnej. Kuratorem wybrany został po raz kolejny pan Bronisław Raszka, skarbnikiem pan Mirosław Gluza, a sekretarzem pan Piotr Żarłok. Wszystkim członkom Rady Parafialnej serdecznie gratulujemy!