Nasz parafialny Chór powstał z inicjatywy ks. Jana Kozieła. Pierwsze spotkanie odbyło się 23 kwietnia 1989 r. w niedzielę „Cantate”. Do sopranów zgłosiły się 23 osoby, altów 12, tenorów 10 oraz basów również 10.

Próby chóru odbywają się raz w tygodniu. Głosy chórzystów przygotowuje do śpiewu Wiesław Jakubik, który jest równocześnie dyrygentem chóru. Prezesem chóru początkowo była Danuta Niemiec obecnie funkcję tą pełni Halina Sikora.

Chór bierze czynny udział w ważniejszych świętach roku kościelnego oraz w ewangelizacjach odbywających się w naszej parafii. Co roku śpiewa też w czasie konfirmacji oraz na pamiątce założenia naszego kościoła. Chór śpiewa także na uroczystościach ślubnych i żałobnych związanych z chórzystami. Od 1991 roku bierze udział w Wiosennym Zjeździe Chórów Ewangelickich Diecezji Cieszyńskiej. Odbyliśmy też dłuższe wycieczki krajowe połączone z występami chóru (MIASTA) . Bardzo cenimy sobie zaproszenia na zagraniczne koncerty i kontakty z współwyznawcami w różnych krajach. Byliśmy na kilkudniwych wycieczkach w Czechach w roku 1991, w następnych latach na Słowacji,we Francji, na Węgrzech, w Słowenii oraz we Włoszech,gdzie w małej górskiej miejscowości Perrero zaprzyjaźniliśmy się z malutkim zborem Valdensów-tamtejszych ewangelików. Także u siebie chętnie przyjmujemy gości z zaprzyjaźnionych parafi z Alzacji, Czech, Danii, Niemiec, Węgier, Holandii. Zazwyczaj wtedy oba chóry śpiewają w czasie nabożeństw,a wieczorem spotykamy się na wspólnych śpiewach.

Chór brał udział w nabożeństwach dla upamiętnienia potajemnych spotkań ewangelików w okresie kontrreformacji (na spowiedzisku pod Czantorią, a także na Zokamiyniu w Nydku). Do tradycji chóru należą wieczory kolęd, spotkania adwentowe przy świecach oraz herbatki, na które chórowi solenizanci przynoszą ciasta. Chór włącza się w uroczystości środowiskowe, np. 200-lecie Szkoły Podstawowej w Cisownicy czy miejscowe Dożynki.

Cisownicki chór stara się pozostawić wierny bachowskiej dewizie „Soli Deo Gloria”, służąc w ten sposób Bogu i uwielbiając Jego Imię.