PLAN NABOŻEŃSTW

29.05.2022

Niedziela

godz. 09:00

Nabożeństwo rodzinne z okazji Dnia Matki

05.06.2022

Niedziela

godz. 10:00

Konfirmacja

12.06.2022

Niedziela

godz. 09:00

Nabożeństwo z Wyborczym Zgromadzeniem Parafialnym

19.06.2022

Niedziela

godz. 09:00

Nabożeństwo

26.06.2022

Niedziela

godz. 09:00

godz. 10:00

Pamiątka poświęcenia. 09:00 - Poranek pieśni, 10:00 Nabożeństwa