EWANGELIZACJA PARAFIALNA 24-26.11.2017r.

 

W dniach od 24 do26 listopada, po raz kolejny przeżywać mogliśmy spotkania ze Słowem Bożym podczas jesiennej ewangelizacji parafialnej. W tym roku, roku jubileuszu 500 lat Reformacji,  nasze spotkania miały wydźwięk reformacyjny.  Zaproszonym mówcą był ks. Marek Michalik proboszcz Parafii w Wiśle Czarnym, który zarówno w piątek jak i w sobotę miał przygotowaną prezentację multimedialną, przez co Jego zwiastowanie było bardzo plastyczne. Temat dnia pierwszego dotykał reformacyjnej zasady tylko łaska i był oparty na pytaniu: Czy mamy być kowalami własnego losu? Czy to my kształtujemy nasz los, nasze życie czy robi to Bóg? Na ile wszystko od nas zależy? Drugiego dnia, ksiądz mówił o chrześcijańskiej wolności, w kim tą wolność mamy i na kim ją opieramy. Każdego dnia towarzyszyła nam też piękna muzyka i śpiew w wykonaniu naszego chóru oraz zespołu młodzieżowego. Nie zabrakło również medytacji – reformacyjnej refleksji, którą poprzez przekaz multimedialny poprowadzili dr Jerzy Sojka oraz ks. Jan Kurko. Mogliśmy wysłuchać także utworów Jacka Kaczmarskiego „Marcin Luter” oraz hymnu „Warownym grodem” w jazzowej aranżacji Jagodziński Trio. Myślę, że dla nas wszystkich był to dobry czas refleksji nad swoim życiem, dobry czas by podjąć decyzję, że żyjemy dla Chrystusa.

 

 

> Aktualnosci > EWANGELIZACJA PARAFIALNA 24-26.11.2017r.